вторник, 12 февруари 2008 г.

Лечебно хранене

Храненето на здравия човек според възрастта,трудовата дейност,климатичните условия,годишните времена е част от комплексната профилактика,която осигурява неговото здраве,дълголетие и жизнен тонус.
Лечебното хранене съответстващо на заболяването и характера на протичането му е задължителен елемент на комплексното лечение.То с успех се прилага при заболявания на храносмилателната система,при бъбречни,кръвни,сърдечно-съдови,обменни,ендокринни заболявания и други патологични процеси.Лечебното хранене има важно значение при лечението на изброените погоре заболявания.
Трудно би могло да се провежда правилното им лечение без прилагане на необходимата диета.
Известният диетолог М.И.Певзнер казва:” Там,където няма лечебно хранене,няма рационално лечение”.
От друга страна ,важна роля в профилактиката на много заболявания има правилният режим на хранене.


The healing feed

The known dietician М. And . Певзнер tells: there,where it does not taste healing undernourished, there isn't intellectual treatment. From an other side, there is important part in the prophylactic of numerous diseases The correct manner of nutrition

1 коментар:

dar design каза...

Правилният режим на хранене е много важен!