сряда, 20 февруари 2008 г.

Лечебни диети

Храната влияе върху химическия състав на тъканите и върху цялата обчяна на веществата.Неправилното хранене може да доведе до появата на дадено предразположение-затлъстяване,диабет,високо кръвно,гастрит,колит и т.н. Обратното,рационалното балансирано хранене, като щади предразположения към заболяване органзъм, задълго може да пречи на възникването на болестите свързани с неправилното хранене и дори да ги предотврати.Вредните последствия от неправилното хранене дълго време могат да останат скрити и се откриват твърде късно.
Когато се говори за лечебно хранене,трябва да се има предвид ,че този елемент на лечението за разлика от всички други е задължителен ,тъй като болният човек не може нито ден без храна.При съставянето на лечебни диети се отчитат много фактори-избор на хранителни подукти, химичен състав на храните, количествени съотношения на продуктите в менюто, кулинарни методи на преработка, режими на хранене.
Основен принцип на всяка диета е да се изгражда по възможност с разнообразни продукти.Разнообразието трабва да се осъществява при отделните хранения , дневното, седмичното, месечното меню.Зърнени храни и варива, мляко и яйца, месо и риба, плодове и зеленчуци в подходяща форма и съчетания трябва да се включат в диетичните ястия.Трябва да се знае,че при различните заболявания това е невъзможно-диетата преди всичко е свързана с известно ограничение на храната.
Лечебното хранене се насочва към все по-конкретно съобразяване на създаваните диетични режими с индивидуалните изисквания на отделния болен, с неговите конкретни физиологични потребности от храна и енергия, с особеностите на неговата обмяна, както и с особеностите на националната кухня и т.н.
Говорим за индивидуализиране на диетата.Всяка индивидуална диета трябва да се нагажда към вкуса, предпочитанията, телесната маса, вида и стадия на болестта, индивидуалните особености на обмяната и пр.при всеки отделен болен.Ако се подхожда шаблонно, изобщо не се постига необходимото лечебно въздействие.
Основен принцип на диетата на болните е тя да бъде механично, химически и термично щадяща.Диетите за различни заболявания трябва да отговарят и на подходяща кулинарна обработка.
Много често симптом при повечето заболявания е безапетитието и затова ястията трябва да се приготвят вкусно, с подходяща форма,вид, аромат.Редица диети по необходимост се приготвят без апетитовъзбуждащи подправки и с ограничение на солта и само готварското майсторство може да осигури добър вкус на храната.Подходящо е дневното количество на солта-2-3г. да се дава на ръка на болните,а готвенето да се извършва въобще без сол.Разбира се има и диетични режими при които се препоръчва повишена употреба на сол и подправки.
Трябва да се подчертае , че нерядко при един и същи болен са съчетани заболяванията и тогава стандартна диета е неподходяща.
Налага се да се изгражда междинна, комбинирана диета ,която винаги е индивидуална.
Доста ефективно в лечебвото хранене се оказва въвеждането на т.нар. контрастни дни, при които на фона на една или друга диета за кратки периоди се включват храни със специален състав.
Значимо, а понякога много бързо с разтоварващите дни рязко се подобряват основното заболяване, сънят, апетитът.
Накрая, но не като последно изискване, когато се назначава диетично лечение, болният трябва да получи разяснение за същността на диетата, режима на хранене, очакваното въздействие , неговия срок, крайния лечебен резултат.
Болния получава точно информация за това , до което може да доведе неспазването или нарушаването на диетичните правила.
Дава се информация и за приблизителния срок за строго прилагане на диетата, тъй като някой неосведомени болни, опасявайки се от изостряне и рецидив , неоснователно дълго време остават на лечебно ограничено хранене,а това само по себе си може да влоши болестта.
Желаният ефект на лечебната диета може да се постигне ,ако тя е изградена съобразно изискванията за разнообразни и подходящи хранителни продукти, целесъобразна кулинарна обработка, физиологично съобразено енергийно съдържание и химически състав , добра балансираност на храната , съобразяване с индивидуалните особености на болния,спазване на изискването за щадене на болния орган, подходящ режим на приемане на храната и активно включване на болния в процеса на диетичното третиране посредством подходящо и убедително разяснение и обучение.

При лечебното хранене диетите са номерирани от 1 до 15 диета.

Диета № 1
Прилага се при:
- стомашни заболявания;
- хроничен гастрит с повишена секреция и киселинност;
- язвена болест;
- инфекциозни заболявания със стомашно-чревни смущения;
- след операция на стомаха;
Диетата се прилага в периодите на обостряне с продължителност до половин година.

Диета № 1а
Прилага се при:
- язвена болест след хеморагия;
- остър гастрит;
- Непосредствено след стомашно-чревна операция;
Диетата е с продължителност 1година.

Диета № 1б
Прилага се при:
- преходна.Назначава се за 7-10 дни след дите 1а.
Храните ,който дразнят стомашната лигавица се изключват от менюто.

Диета № 1р
Назначава се при болест на резецирания стомах( при половин стомах)

Диета № 2
Прилага се при :
- атрофичен гастрит;
- хипохлорхидрия;

Диета № 3 се означава като диета № 4-о

Диета № 4
Нарича се колитна.
Прилага се при:
- хроничен колит;
- ентероколити в ремисия;
- Хроничен улцерозен колит;
- Глутенова ентеропатия;

Диета № 4а
Прилага се при :
- остри ентероколити;
- остри колити;
- Тастроентероколити;
- След чревни операции;

Диета № 4-о
Прилага се при:
- обстипация;

Диета № 5
Прилага се при:
- заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;
- вирусен хепатит;
- хроничен хепатит;
- чернодробни цирози;
- холецистити;
- холангиохепатити;

Диета № 5а
Прилага се при :
- вирусен хепатит;
- токсичен хепатит;
- остър холецистит;
- холангиохепатит;

Диета № 6
Прилага се при :
- хроничен панкреатит;

Диета №6а
Прилага се при :
- остър или изострен хроничен панкреатит за около 10 дни;

Диета №7
Прилага се при:
- остър гломерулонефрит във фаза на оздравяване;
- хроничен гломерулонефрит;
- хроничен пиелонефрит;
- нефропатия на бременните;
Диетата се изгражда така, че да щади бъбречните функции, да намалява артериалната хипертония и отоците, да подобрява излъчването на азотистите вещества от организма.

Диета № 7 – І
Прилага се при:
- бъбречни заболявания с начална бъбречна недостатъчност;

Диета № 7 – ІІ
Прилага се при:
- бъбречни заболявания с напреднала хронична бъбречна недостатъчност ІІ степен;

Диета № 7 – ІІІ
Прилага се при:
- болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност с изостенурия и декомпенсирана метаболитна ацидоза;
- при остра бъбречна недостатъчност в анурия;
- Остър нефрит за 2-4 седмици;

Диета № 7 – Н
Прилага се при:
- бъбречно болни с изразена протеинурия , но с компенсирана бъбречна функция;

Диета № 8
Прилага се при:
- затлъстяване;
- хиперлипопротенемии от ІІБ, ІІІ,ІV,V;
Диетата цели да се предотврати натрупването на мазнини и да се усили мобилизацията и разграждането на триглицеридите на тлъстинните депа.

Диета № 9
Прилага се при;
- захарен диабет от І тип и ІІ тип;
Диетичното лечение е основно при това заболяване , наред с медикаментозното лечение. Тя се изгражда така , че да способства за нормализиране на въглехидратния обмен и да предотвратява нарушенията на другите видове обмени- мастна, белтъчна, водно-солева.

Диета № 10
Прилага се при:
- заболявания на сърцето в стадий на компенсация;
- начална недостатъчност на кръвообращението;
- хипертонична болест І – ІІ стадий;
- атеросклероза;
Диетата цели да се подобри диурезата , да се тонизира сърдечния мускул и да се подобрят кръвообращението и цялостната функция на сърдечно-съдовата система.

Диета № 10а
Прилага се при:
- сърдечно-съдови заболявания с изразена сърдечна недостатъчност;
- инфаркт на миокарда в първите 20-25 дни;
- хипертонична болест в ІІІ стадий с недостатъчност на кръвообращението;

Диета № 11
Прилага се при:
- болни от туберкулоза;
- преболедували от остра инфекциозна болест;
Тази диета е известна като усилена.

Диета № 12
Прилага се при :
- заболявания на централната нервна система;

Диета № 13
Прилага се при:
- остри инфекциозни заболявания;
- след операции на вътрешни органи, кости и меки тъкани;

Диета № 14
Прилага се при:
Бъбречнокаменна болест
- уратурия;
- оксалатурия;
- хиперфосфатурия;

Диета № 15
Нарича се обща. Тя отговаря на изискванията за рационално хранене с нормално количество белтъчини , витамини , соли , микроелементи.


Правилното провеждане на лечебното хранене изисква да се познават общите основи на диетологията и специалните стадии на протичане , степен на ограничено и функционално поражение на даден орган или система , общото състояние на организма, индивидуалните особености на болния, двигателния му режим ,емоционалното му състояние и пр.
Само при комплексното отчитане на тези условия може да се провежда гъвкаво и ефикасно диетично лечение.

Няма коментари: